English | Български Начало | Кариери | Контакти

За контакт:
ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт АД
Софарма Бизнес Тауърс
Кула Б, ет.12
ул. Лъчезар Станчев 5
София 1756, България

тел.: 02/ 81 000 92
E-mail: georgievge@elana.net

НачалоВъзобновяема енергияЕЛАНА Холдинг и ВЕИ

Инвестициите във възобновяема енергия на групата ЕЛАНА се управляват от ЕЛАНА Холдинг АД. ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт е компанията в ЕЛАНА Холдинг, чийто фокус на дейността е разработване и финансово структуриране на възобновяеми енергийни проекти.

През 2004 г. ЕЛАНА Холдинг АД се ориентира към ново бизнес направление – управление на активи в областта на енергийната ефективност. През 2005 г. дружеството спечели тръжна процедура за управлението на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) и стана първият частен мениджър на публична финансова институция в България. ФЕЕ е създаден със Закона за енергийната ефективност, по междуправителствени споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка), Австрийското правителство и правителството на Република България. Фонд „Енергийна ефективност” е единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България.

В консорциум с канадския консултант в областта на енергийната ефективност „Еконолер Интернешънъл” и българската Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект”, само за две години ЕЛАНА Холдинг АД утвърди ФЕЕ като водеща финансова институция на общинския, здравния и образователния сектор в България. Фондът два пъти получи приза на Световна банка „Best practice in Europe”.

Базирайки се на успешния си старт в областта на енергийната ефективност, ЕЛАНА Холдинг АД предприе нова стъпка в тази посока, структурирайки нов отдел за развитие и финансиране на възобновяеми енергийни проекти в България. Дружеството разработва възобновяеми енергийни проекти „in-house” от 2004 г. насам. В началото на 2008 г., в съответствие с развитието на законодателството, регулиращо тази материя, силен акцент бе поставен върху изграждането на капацитет за разработване на проекти за инвестиции в чиста енергия. В резултат на това дружеството разработи сериозен портфейл от вятърни и соларни проекти и започна да проучва възможностите за инвестиции, свързани с производството на енергия от биомаса. На този зрял етап от развитието на бизнеса на холдинга с възобновяема енергия беше учредено дружеството ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт, което управлява тази дейност понастоящем.

Към момента екипът на ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт е разработил или е в процес на разработване на 35 проекта за използване на вятърна и слънчева енергия:

  • 31 соларни проекта с обща мощност от над 3 MW;

  •  4 проекта с вятърна енергия с обща мощност 170.5 MW;

ЕЛАНА Холдинг АД е член на Асоциацията на производителите на екологична енергия.